Polak w Czechach

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ubezpieczenie zdrowotne i leczenie

Ubezpieczenie zdrowotne w Republice Czeskiej jest obowiązkowe. Są nim obowiązkowo objęte m.in. osoby zatrudnione na terytorium Republiki Czeskiej.

Fotografia własnaWysokość stawki ubezpieczenia zdrowotnego wynosi w przypadku pracowników 13,5% wynagrodzenia brutto (4,5% opłaca pracownik a 9% pracodawca). Jednym z praw pracownika jest wybór zakładu ubezpieczenia zdrowotnego do którego będą odprowadzane składki. Pracownicy mogą w tym przypadku wybierać pomiędzy dziewięcioma funkcjonującymi w Czechach zakładami ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku podjęcia pracy przez pracownika obowiązek zarejestrowania go w zakładzie ubezpieczeniowym spoczywa na pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek dopełnienia tego obowiązku w terminie 8 dni roboczych od dnia zatrudnienia pracownika. Na pracodawcy ciąży również obowiązek późniejszego odprowadzania całej składki związanej z ubezpieczeniem zdrowotnym pracownika.
Osoby samozatrudniające się odprowadzają składkę zdrowotną we własnym zakresie.

Zakres świadczeń refundowanych ze składek ubezpieczenia zdrowotnego

Całkowicie darmowe są:
- podstawowe (niezbędne) badania lekarskie oraz zabiegi medyczne,
- podstawowe leki i materiały opatrunkowe.
Należy pamiętać o tym, że w RCz obowiązuje opłata za wizytę u lekarza (tzw. regulační poplatek) w wysokości 30 koron. Opłata ta jest niezależna od opłacanego ubezpieczenia zdrowotnego. Wspomniana opłata nie jest pobierana w przypadku dzieci do 18 roku życia.
Ponadto opłaty są pobierane w przypadku pobytu w szpitalu (60 koron za każdy dzień pobytu) oraz wezwania pogotowia (90 koron za wezwanie). Z opłat zwolnieni są najubożsi oraz osoby, które leczą się przymusowo.
Opieka dentystyczna jest refundowana jedynie w części. Darmowe są jedynie tańsze wersje wypełnień oraz podstawowe zabiegi dentystyczne. Szczepienia obowiązkowe są refundowane. Za szczepienia dobrowolne (np. szczepienia przeciwko chorobom tropikalnym) trzeba płacić.
Dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego jest tzw. zaświadczenie ubezpieczonego (průkaz pojištěnce). Dokument ten należy pokazać podczas wizyty u lekarza. Należy podkreślić, że osoby ubezpieczone w Czechach otrzymują automatycznie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (Evropský průkaz zdravotního pojištění). W odróżnieniu od osób ubezpieczonych w Polsce, osoby ubezpieczone w Czechach dysponują kartą EKUZ przez cały okres ubezpieczenia.

Zwolnienie lekarskie (nemocenská znana także jako neschopenká)
W przypadku choroby należy o niej niezwłocznie poinformować pracodawcę, bo to na nim ciąży obowiązek powiadomienia o zwolnieniu lekarskim ubezpieczyciela.
W RCz obowiązuje zasada, że w przypadku pierwszych 3 dni zwolnienia lekarskiego pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. W przypadku zwolnień powyżej 3 dni sytuacja przedstawia się następująco: od czwartego do czternastego dnia płaci pracodawca (w tym czasie należy się 80% wynagrodzenia). Po 14 dniach chorobowego wynagrodzenie osoby chorej finansuje ubezpieczyciel (w tym przypadku wypłacane jest 60% wynagrodzenia). Maksymalna długość finansowania chorobowego przez ubezpieczyciela to 380 dni.
Druki zwolnienia składają się z 5 różnokolorowych formularzy:
- część z żółtym paskiem informująca o rozpoczęciu zwolnienia lekarskiego jest przeznaczona dla chorego. Tą część należy mieć przy sobie podczas każdej wizyty kontrolnej u lekarza;
- część bez paska – przesyłana jest do zakładu ubezpieczeń społecznych – czyli ČSSZ (Česká Správa Sociálního Zabezpečení);
- część z paskiem niebieskim informuje pracodawcę o rozpoczęciu zwolnienia przez pracownika;
- dwie części z czerwonym paskiem. Pierwsza z nich (decyzja o tymczasowej niezdolności do pracy) jest przeznaczona dla ubezpieczyciela. Tą część otrzymuje pacjent, który przekazuje ją swojemu pracodawcy a ten następnie przesyła dokument do ČSSZ.
Druga część z czerwonym paskiem (spotykana znacznie częściej) jest dokumentem stwierdzającym zakończenie zwolnienia lekarskiego. Ten formularz należy uzupełnić i przekazać pracodawcy.
Ostatnia część (bez paska) to decyzja o zakończeniu chorobowego. Należy ją przesłać do ČSSZ niezwłocznie po powrocie do pracy.

Pogotowie (zdravotnická záchranná služba)
Numer pogotowia w Czechach to 155. W celu wezwania karetki (sanitka) można dzwonić również na numer alarmowy 112.
Pogotowie ratunkowe znajduje się w każdym większym mieście.

Profilaktyka zdrowia
Praktycznie wszystkie działające na czeskim rynku ubezpieczalnie posiadają własne programy badań prewencyjnych. Bardzo często ubezpieczalnie zachęcają do zdrowego trybu życia za pomocą zniżek na siłownię, ćwiczenia, pływalnie czy zakup artykułów sportowych.

Zapamiętaj !!

- Największą i najpopularniejszą ubezpieczalnią zdrowotną na rynku czeskim jest Všeobecná zdravotní pojišťovna (Powszechna Ubezpieczalnia Zdrowotna). Prawie wszystkie zakłady opieki zdrowotnej mają z nią podpisane kontrakty.

- Czeska służba zdrowia oferuje o wiele więcej darmowych usług niż polska. Poziom oferowanych usług w Czechach jest znacznie wyższy a czas oczekiwania na wizytę u specjalisty/zabieg jest zdecydowanie krótszy.

- W nagłych przypadkach należy dzwonić pod numer pogotowia – czyli 155.

- Przy wyborze ubezpieczalni spróbuj przeanalizować dostępną ofertę (również pod kątem oferowanych programów prewencji zdrowia oraz zachęt do zdrowego stylu życia).

- Recepta wystawiona w Czechach jest ważna 14 dni.

- Przed wyjazdem do Czech warto wyrobić sobie w Polsce Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (Evropský průkaz zdravotního pojištění). Dzięki temu w razie potrzeby można skorzystać z darmowej opieki lekarskiej.

- Obecnie w Czechach toczy się dyskusja nad reformą systemu opieki zdrowotnej. Rządząca koalicja planuje między innymi podwyższenie opłat za pobyt w szpitalu (z 60 do 100 koron). Projekt zmian został już zatwierdzony przez niższą izbę Parlamentu.

Linki:

Strony internetowe ubezpieczalni w RCz:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zdravotní pojišťovna MÉDIA

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Niezależna strona na temat pogotowia ratunkowego w RCz:
http://www.zachrannasluzba.cz

Ważne adresy i telefony:

Telefon alarmowy: 155.

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
Aksamitova 8, 772 00 Olomouc
Tel.: +420 585 544 200
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Územní odbor Jeseník
Lipovská 103
790 01 Jeseník
Tel.: +420 584 487 822

Územní středisko záchranné služby
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
700 44 Ostrava - Zábřeh
Tel: 950 730 401
Fax: 596 789 397
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Územní středisko záchranné služby
Moravskoslezského kraje
územní odbor Bruntál
Zeyerova 13
79201 Bruntál
Tel: 554 703 311

© Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych.
Ostatnia aktualizacja: 7 lipca 2011 r.