photoJeśli chodzi o szkolnictwo wyższe w Czechach jest ono solidnie rozwinięte i rzeczywiście wiele osób szukających możliwości studiowania za granicami Polski zastanawia się nad tym kierunkiem wyjazdu. Ogólnie szkolnictwo w Czechach jest kształtowane podobnie jak w naszym kraju. Znajdziemy tam Akademie, Politechniki, Uniwersytety. Różnicę robią natomiast Wyższe Szkoły Zawodowe, których akurat w naszym kraju nie spotkamy. Po 3-4 latach nauki mamy licencjat, a po kolejnym roku do trzech lat możemy uzyskać magistra. Krótsze są tam studia doktoranckie ponieważ trwają jedynie trzy lata, w naszym kraju zajmują one cztery lata. Podobnie jak w Polsce rozwinęły się tam również od jakiegoś czasu Uniwersytety Trzeciego Wieku, na którym kształcenie podejmują osoby starsze.

Rekrutacja na czeską uczelnię

Jeśli ktoś chce studiować w Czechach musi mieć dyplom ukończenia szkoły średniej, a na niektóre uczelnie dodatkowo będzie trzeba zdawać egzaminy wstępne, tutaj istnieje pewna dowolność dla czeskich uczelni. Trzeba również dopasować się do nałożonych terminów oraz przedłożyć należy stosowne dokumenty. W Czechach studia bezpłatne są możliwe na uczelniach Państwowych z czeskim językiem wykładowym, trzeba jednak wykazać si znajomością tego języka odpowiednim certyfikatem albo na egzaminie. Jeśli wybieramy studia w innym jeżyku musimy ponosić opłaty.

Najbardziej znane uczelnie na terenie Czech

Jeśli ktoś myśli o tym, by rozpocząć kształcenie na terenie Czech powinien 1-kutna-hora

zainteresować się tym jaką uczelnię dla siebie wybrać. Na ta chwilę mamy sporo możliwości, ponieważ na terenie Czech jest aż 25 państwowych uczelni wyższych, z tego aż 7 znajduje się na terenie Pragi, dlatego będzie to najważniejszy ośrodek akademicki w kraju. Do tego dostajemy również 40 prywatnych uczelni, jednak tam prestiż i poziom nauki nie jest wysoki tak jak na uczelniach Państwowych. Dlatego tutaj powiemy o kilku najlepszych uczelniach na terenie Czech.
Uniwersytet Karola w Pradze
To najstarszy uniwersytet w kraju, który powstał w roku 1348 a więc jest najstarszym na terenie Europy Środkowo – Wschodniej i jednym z najstarszych na terenie całej Europy. Obecnie to najlepsza i najważniejsza czeska uczelnia, która kształci na 17 wydziałach, które są mocno zróżnicowane i podejmują różne dziedziny kształcenia. W sumie jest tam stale około 50 tysięcy studentów. Jest to jedna z bardziej prestiżowy w całej

1435256-zamek-hluboka

Europie.
Politechnika Czeska w Pradze
To uczelnia, która założona została na początku wieku XVIII i jest to najważniejszy uniwersytet techniczny w kraju. Obecnie na politechnice studiuje około 23 tysiące osób. To jedna z największych uczelni w kraju. Kształcenie odbywa się tam na 8 wydziałach, wszystkie podejmują tematykę nauk ścisłych jak na politechnikę przystało.
Uniwerytet Masaryka
To druga co do wielkości uczelnia na terenie kraju. W sumie w Brnie dzięki tej uczelni znajduje się stale ponad 40 tysięcy studentów. Swój początek uczelnia miała w roku 1919 i na początku kształciła na czterech wydziałach. W tym momencie tych wydziałów jest dziewięć i uczelnia kształci w zakresie humanistycznym i matematycznym.
Politechnika w Brnie
To kolejna uczelnia techniczna, znajduje się w miejscowości Brno. Uczelnia założona została w 1899 roku i początkowo miała wyłącznie wydział inżynierii lądowej. Z czasem się rozwinęła i na ta chwilę mamy tam aż 9 wydziałów i studiuje tam mniej więcej 24 tysiące studentów. Co bardzo ciekawe uczelnia mimo, że ma charakter techniczny kształci również w zakresie sztuk pięknych.
Uniwersytet ekonomiczny w Pradze
To wiodąca w kraju uczelnia, która skupia się na nauce zagadnień, które są związane z ekonomią oraz biznesem. Studiuje tam około 20 tysięcy osób, ale uczelnia stara się dbać o bardzo wysoki poziom kształcenia, dlatego dla wielu studentów utrzymanie się tam będzie bardzo trudne. Aż 15% ze wszystkich studentów to cudzoziemcy.